Klepp Høyre og flerbrukshall


Ove Horpestad skriver i sitt leserinnlegg 18.12.20 at uten Høyre i føringen blir det ingen flerbrukshalli Klepp.

Ja, det stemmer og det finnes flere grunner til det.

I forrige kommunestyreperiode, når Høyre var i føringen var det et flertall som valgte å utsette dennesaken. Da var det en folkehelsehall til kr 160 mill på Meieritomten som var til behandling. Utsettelsen skyldtes både økonomi og plassering.

Jeg har forsøkt å ta denne saken opp til diskusjon igjen med gruppeledere, idrettsrådet og Klepp IL,sammen også med administrasjonen i kommunen. Dette har ikke vært lett! Om det var flere løsetråder tidligere, så er det ikke færre nå.

Først av alt; nå snakker Høyre om en flerbrukshall, ikke folkehelsehall lenger. Hva er forskjellen, hvatas ut av folkehelsehallen? Nå skal det i Høyre sitt budsjettforslag bygges en hall med totalkostnad kr60 mill. Denne skal realiseres sammen med private. Med hvem og hvordan skal dette ordnesfinansielt med avtaler? For meg er dette en kostnadsramme for en idrettshall. Går en frafolkehelsehall til idrettshall?

Høyre sier ikke noe om konseptet med flerbrukshall. Det har det heller ikke vært så enkelt å få svarpå gjennom møter med Klepp IL og idrettsrådet. Hva skal hallen inneholde og hva er det egentligebehovet idretten har for denne hallen? Det begynner også å bli bra hallkapasitet på de nye skolene iKlepp etter hvert.

Høyre sier heller ikke noe om hvor denne flerbrukshallen skal plasseres. Jeg tro det vil være råflott ålegge en slik hall på Meieritomten. Hvis det er snakk om en idrettshall, bør den nok heller ligge i tilknytning til idrettsanlegget på Riskjell.

Høyre sier heller ikke noen om hvem som skal drifte en flerbrukshall. Er det kommunen eller KleppIL? Det har også stor betydning for kommunen sin økonomi i fremtiden.

Som man ser, er det ikke plankekjøring i en slik sak, uansett hvilket parti(er) som ”er i føringa”. Det er nok av spørsmål som må avklares og finnes fornuftige løsninger på før vi kan gå videre med dennesaken. Skal denne saken bli aktuell igjen, er det flere parter som må dra i samme retning.

I tillegg handler dette også om prioriteringer. Flertallet har i dette investeringsbudsjettet prioritert åferdigstille Boreringen. Det kan ha betydning for trafikksituasjonen i Verdalen og ikke minst at den erpå plass når ny barnehage skal bygges på Sporafjell og tomter legges ut i samme område.


Sigmund Rolfsen

Ordfører