Klepp Arbeiderparti vil prioritere bygging av barne- og avlastningsbolig

23.08.17

Klepp AP står ved sitt partiprogram om at vi skal arbeide for at ny barne- og avlastningsbolig skal vedtas i denne kommunestyreperioden.

Dette viste vi ved fjorårets budsjettbehandling ved å foreslå kr 30 mill til dette prosjektet, men vårt forslag fikk bare støtte fra FrP, V og Mdg.

I saken om Behovsvurdering av plasser i institusjon, barne- og avlastningsbolig, boliger med heldøgnsbemanning som skal behandles av kommunestyret i september, foreslår Klepp AP at planlegging og prosjektering av ny barne- og avlastningsbolig bør skje i 2018, med mål om at den skal stå klar senest 2020.

Denne saken har vært en salderingspost for det politiske flertallet i Klepp i altfor lang tid med stadige utsettelser. Dette er ikke verdig, og vi vil fortsette å jobbe for disse barna og foreldrene!