God jul fra Klepp Arbeiderparti

Kjære Klepp AP medlem

For mange så nærmer vi oss årets høydepunkt, i hvert fall for de minste. Julen er en tid der vi vier ekstra omtanke for hverandre og familien er det som danner rammen for selve feiringen. Likevel såhar 2020 vært et år som har gjort hverdagen for oss krevende med retningslinjer om sosialdistansering og begrenset offentlig aktivitetstilbud.

Klepp AP har som mange andre også måttet gjøre om på aktivitetsplanen. Lørdagscafeer og en goddel medlemsmøter har blitt kansellert, men vi har funnet alternative løsninger for å nå ut tilmedlemmene. Vi håper å kunne komme sterkere tilbake i valgåret 2021 med mer medlemsaktiviteter. 

Heldigvis fikk vi gjennomført et medlemsmøte den 3.november som haddeviktige saker på agendaen:

• Nominasjonsliste til Stortingsvalget 2021

• Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Det ble en god debatt om nominasjonslisten hvor det ble argumentert godt for og imot de ulikekandidatene. Åtte av deltagerne på medlemsmøtet gikk inn for å innstille Tom Kalsås på 4.plass,mens fire deltagere ønsket å innstille Øystein Langholm Hansen. 

Klepp Ap sine tre delegater tilnominasjonsmøtet i Rogaland Arbeiderparti reiste til møtet med mandat til å støtte kandidaturet til Tom Kalsås på 4.plass og Hamza Ali på 6. plass, samt å støtte nominasjonskomiteens øvrige liste.

Nominasjonsmøtet endte opp med å innstille Tom Kalsås på 4.plass. Hamza Ali trakk sitt kandidaturpå 6.plassen.

Gruppeleder for Klepp Ap i kommunestyret, Else Hauge, presenterte budsjett- og handlingsplan2021-2024. Det ble anledning til å stille spørsmål underveis og god tid til å diskutere innholdet ibudsjettet i etterkant av gjennomgangen. Det ble også en debatt rundt hva Klepp Arbeiderpartisine prioriteringer i budsjettet skal være. Medlemsmøtet foreslo følgende prioriteringer :

• Musikkterapeut i 100%- stilling

• Styrke barnevernet med en stilling

• Holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp

Det er gledelig å kunne fortelle at Klepp Ap fikk fullt gjennomslag hos våre samarbeidspartnere iposisjon om våre prioriteringer i budsjettet. Dette viser at du som medlem i Klepp Ap har stormulighet til å være med å påvirke hvilke avgjørelser som tas. Kulturskolen har lange ventelister og itillegg har det lenge vært ønsket at vi får en musikkterapeut i kommunen. I budsjettet ble det lagt til en stilling til kulturskolen som de selv kan disponere etter behov. Det har blitt signalisert at en kanklare kombinere en musikklærer og en musikkterapeut innen disse rammene. Fra budsjettet vil vi også trekke fram at Klepp Ap har vært en pådriver for å ferdigstille arbeidet i Boreringen samt å styrke Frivillighetssentralen i Klepp med en 50%-stilling. Vår gruppeleder i kommunestyret, Else Hauge, har laget en oppsummering av budsjettet som både kan ses, høres og leses på Klepp Ap sin Facebookside og nettside. 

Neste år blir spennende med stortingsvalg. Klepp AP har et valgkamputvalg som skal være med åbidra til at vi får et regjeringsskifte til høsten. Har du lyst å være med i utvalget eller har noen sakersom du brenner for så er det bare å ta kontakt!

Det vil om kort tid bli sendt ut innkalling til årsmøte i Klepp Arbeiderparti, men sett av datoen 3.februar allerede nå. Veldig kjekt om du blir med!

Med det så vil Klepp AP takke deg for din støtte og ønske deg en riktig god julefeiring.


Med vennlig hilsen

Styret i Klepp Arbeiderparti

e-post: klepp.arbeiderparti@outlook.com


.