Bli med oss på Ap-laget!

-

Som medlem i Arbeiderpartiet kan du være med på å prege den politikken vi i fellesskap skal kjempe for, og du får muligheten til å møte andre engasjerte partimedlemmer.

Som politisk parti må vi hele tiden jobbe med politikken for å finne fram til de beste løsningene, både lokalt og nasjonalt. Da trenger vi alle som har gode tanker å komme med.

Du kan selvfølgelig også være medlem for å støtte våre verdier, uten å delta aktivt. Du deltar akkurat så mye du selv vil.

Hva skjer når jeg melder meg inn?

Du blir en viktig støttespiller for Norges største parti.

Du får e-post fra Arbeiderpartiet og våre politikere om aktuelle saker og våre verdier.

Du kan delta på medlemsmøter og andre aktiviteter som bare er for medlemmer. Én måned etter at du har betalt får du også stemmerett på møter.

Du får tilgang til MittAp, hvor du finner ressurser for medlemmer.

Hvordan melder jeg meg inn?

Nett: www.arbeiderpartiet.no/blimedlem

Sms: Send «Ap» til 2077

Hva koster det å være medlem?

Yrkesaktive: 300,- pr år.

Ikke yrkesaktive: (studenter, pensjonister, arbeidsledige, osv.): 150,- pr. år