Årsmøte i Klepp Ap gjennomført

Årsmøte i Klepp Arbeiderparti ble avholdt 5. februar. 

Det ble en bra kveld med mat og gode diskusjoner på Folgehuset. Siv-Len Strandskog fortalte fra deres arbeid i Sola Arbeiderparti. 

Årsmøte vedtok flere saker. Klepp Arbeiderparti vil fortsette å satse på utvikling i hele Klepp. Det ble derfor enstemming vedtatt at Klepp Arbeiderparti skal jobbe for å igangsette arbeidet med Grendahall på Klepp stasjon i denne kommunestyreperioden. 

Det ble også vedtatt at Klepp Ap skal til høstens budsjettbehandling se på muligheten for å innføre søskenmoderasjon i SFO. 

Nytt styre ble valgt.

Anders Bore tok gjenvalg som leder. 

Ragnhild Rørstad ble valgt til ny nestleder og kvinnekontakt. 

Bjørn Olav Nordal ble ny sekretær. 

Endre Gudmestad ble ny kasserer. 

Kirsten Gustavson Østrem forsetter som studieleder. 

Vara: Janne Elisabeth Sunde(ny), Tor Martin Lyng (ny), Åse may Fagerlid Mossige (gjenvalg). 

Hedda Korneliussen fortsetter som AUF-representant. 

Kate Helen Seldal ble valgt som eldrekontakt. 

.

Styre 2020 Fra venstre: Tor Martin Lyng, Ragnhild Rørstad, Endre Gudmestad, Anders Bore og Kirsten Gustavson Østrem. Ikke tilstede: Janne Elisabeth Sunde, Bjørn Olav Nordal, Hedda Korneliussen, Kate Seldal