Arrangementer

Gruppemøte før utvalgsmøter

.

25. jan, kl. 19:00 — 20:00, Formannskapssalen, Klepp rådhus

Velkommen til gruppemøte i Klepp Arbeiderparti.
Saksliste finner du på Klepp kommune sine hjemmesider under https://opengov.360online.com/Meetings/KLEPP

Kommunestyregruppa vil gå gjennom saker til de ulike utvalgsmøtene (8.12 vil det være gruppemøte for både saker til utvalgsmøter og kommunestyre).

Åpent for alle medlemmer. Du kan være med digitalt også om du ønsker det. Ta da kontakt med gruppeleder Else Hauge før møte.Det vil være mulighet for å stille spørsmål, og du er også velkommen til å bare observere om du ønsker det.

Ved spørsmål ta kontakt med gruppeleder Else Hauge, 93698415 else.hauge@klepp.kommune.no