Leder

Anders Bore

Jeg er 39 år gammel og kommer fra en gard på Bore. Er leder i Klepp Arbeiderparti, 1. vara for kommunestyret og medlem i hovedutvalg for samfunn og kultur.

Anders Bore

Bli bedre kjent med Anders Bore:

Jeg har min akademiske bakgrunn fra NMBU og har hatt et bredt yrkesliv innen akvakultur, olje- og gassindustri i inn- og utlandet før jeg nå har "slått meg til ro" som kvalitetssjef hos Den Stolte Hane i Kviamarka. Jeg ble valgt inn som leder av Klepp AP i 2019 og dette er mitt første verv i politikken. 

Etter å ha bodd og jobbet i utlandet har jeg opplevd hvordan politikk og verdisyn kan øke forskjellene i et samfunn med tanke på folks muligheter for utdanning, få en trygg jobb, få et dekkende helsetilbud samt mulighet til å ta del i politiske prosesser. Dette er tema som alltid vil være viktige for meg.

Gode løsninger får vi til i fellesskap og da er det viktig at innbyggerne i Klepp har mulighet til å påvirke samt politikerne er villige til å lytte og inkludere

Landbruket er under press og det er viktig vi klarer å etablere gode rammevilkår for å sikre trygg mat i fremtiden og opprettholde landbruket som en trygg arbeidsplass. Miljøpolitikk er ikke bare "plast og utslipp", men også det å ivareta sårbare områder som våtmark, strand og skog på best mulig måte. Idrett, fritidstilbud og aktivt friluftsliv er god helsepolitikk og da skal vi kunne kan gi et tilbud der alle har mulighet å delta uavhengig av økonomi og funksjonsevne. God bygdepolitikk er viktig for å nå ut til alle i Klepp Kommune.

Som leder av Klepp Arbeiderparti har jeg som mål at partiet knytter tettere bånd med medlemmene. Dette er veldig viktig for å få innspill til å bedre politikken vår, men også til at flere kan bli med å ta stilling i politiske saker. Medlemmene og de som stemmer på vår politikk er vårt ansikt i samfunnet, og vi håper at vi kan få enda flere ansikt til høstens kommunevalg.