Representant

Einar Erga

Einar Erga

Jeg er 59 år, gift og har to barn. Bor på Kåsen. Til daglig jobber jeg på Kverneland Group på Klepp. Har vært tillitsvalgt her i 28 år. 

Jeg har vært medlem i AP siden 2003, og har vært kommunestyrerepresentant siden 2007.  Alle 3 periodene i utvalg for skule/barnehage/ Barn og unge. Mitt politiske engasjement begynte med min motstand mot bompenger. Dette pga usosial og urettferdig innkreving av ekstraskatt. Men mitt største engasjement har vært skole og barnehage i alle mine perioder i politikken. At alle skal ha like muligheter til å lykkes, at alle skal oppleve barnehage og skoletiden i Klepp som trygg og lærerik. Ønsker å ta ein periode til pga at det fortsatt er mye å ta tak i.