Gruppeleder

Else Hauge

Varaordførerkandidat for Klepp AP.

Else Hauge

Jeg er 41 år, og bor med samboer og sønn på 14 år i Verdalen. Jeg er siviløkonom fra NHH og jobber som finans/skattesjef i Archer.

Jeg brenner for å bevare og forsterke gode lokalmiljøer i Klepp. Jeg ønsker ikke at et sterkt Klepp sentrum skal gå på bekostning av at barn og ungdom ikke får et godt og trygt tilbud i nærmiljøet. Samtidig er jeg opptatt av et sterk fellesskap hvor vi gir innbyggerne i Klepp like og gode muligheter.